ผลงานล่าสุด

งานเคลียร์ริ่ง 15 ไร่

งานเคลียร์ริ่งพื้นที่ป่า 15 ไร่ พื้นที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างลึก ป่าธูปค่อนข้างสูง